UPPLANDS

SPORTSKYTTEFÖRBUND

 

 

Till Sportskytten

 

Kungörelse av DM tävlingar för Upplands SDF 2006

 

2006-02-04        DM luftpistol                                                               Östhammars Psk                          Östhammar

2006-05-07        DM enkel jägarkombination                                    Ärentuna Jsk                                 Ärntuna

2006-05-13        DM gevär 300 m                                                         Uppsala Skg                                   Ekebyboda

2006-05-18        DM 50 m blandade lopp & 80 m dubbelskott         Almunge Jsk                                 Almunge

2006-05-20        DM nationell skeet                                                    Lövstabruks Jsk                           Lövstabruk

2006-05-25        DM 50 m normal & 80 m enkelskott                     Almunge Jsk                                 Almunge

2006-05-27        DM skeet                                                                     Uppsala Jsk                                    Ekebyboda

2006-05-28        DM sporting                                                                Ärentuna Jsk                                 Ärentuna

2006-06-01        DM enkel & dubbelskott kul kombination.          Almunge Jsk                                 Almunge

2006-06-10        DM nordisk trap                                                         Östhammars Jsk                          Östhammar

2006-06-11        DM jaktkombination                                                 Dannemora Jsk                             Dannemora

2006-06-17        DM fri- och snabbpistol                                             Upsala Ssk                                      Uppsala

2006-06-17        DM trap                                                                        Uppsala Jsk                                    Ekebyboda

2006-06-25        DM gevär 50 m                              Ununge Skf                                    Ununge

2006-08-02        DM dubbeltrap                               Uppsala Jsk                                    Ekebyboda

2006-08-12        DM sport- och grovpistol                                          Upsala Ssk                                      Uppsala

2006-09-09        DM standardpistol                                                      Älvkarleby Pk                                Älvkarleby

2006-11-04        DM luftgevär                                                               Gimo Skf                                         Gimo

                            

Uppsala 2006-03-14

 

 

 

Bertil Olsson

Sekreterare